Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 6, 2024

Vi stämmer av läget för älgen, vargen och mycket mer med Daniel Ligné, Svenska Jägareförbundet. 
Älgstammen i fritt fall, hjälteinsats vid Svinpest-utbrottet i Avesta, sälfinger och mycket mer dyker upp i samtalet.
Vi pratar också Gryt- och stövare i sista avsnittet i vår jakthundsspecial med Patrik från PrimaDog och Ewa från Svenska Kennelklubben.