Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 17, 2022

Kristian stämmer av med Erik Lakomaa kring implementeringen av EU's Vapendirektiv.
Efter att lagda förslag på Implementering röstats ned två gånger är nu ett tredje förslag ute på remissrunda.
Vi pratar igenom hur förslaget just nu ser ut och vilka förändringar vi hoppas på då förslaget finaliseras.
Bland...


Nov 3, 2022

Vi har varit fullt upptagna med att jaga, men äntligen ses vi i studion!
Vi stämmer av med Daniel Ligné, riksjaktsvårdskonsulent vid Svenska Jägareförbundet, hur Björnjakten avlöpt, hur älgjakten går och statusen för björn- och älgstammarna. Vi hinner också prata om vad det nya politiska styret i landet...