Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 18, 2018

Ian är upptagen i butiken men skickar en pryl, senaste från GRS Riflestocks, den fullt justerbara GRS Bifrost.
Erik och Kristian går igenom dag för dag vad som hände under älgjaktsveckan.

En händelserik vecka i de sörmländska skogarna. Ingen älg fälldes, men Erik sköt rådjur och en fin kronspets, Kristian...