Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 29, 2021

Kristian berättar om godsjakten han vann. En vacker dag i sörmland med en välorganiserad jakt, intensiva såtar med mycket vilt på benen. 
Kristian fick fälla 2 vildsvin och en råbock. Dagens jaktkung fällde 2 kronhjortar från samma pass, den största en fin 12-taggare.

Vi pratar också med Andreas Landén som...