Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 28, 2021

Ett långt samtal med Erik Nyman, PH vid Chem Chem Safaris och med en bred erfarenhet av att guida både naturturister och jägare i stora delar av Afrika.
Samtalet handlar om från hur elefant egentligen smakar, tjuvskytte, förkastlig hägnjakt och mycket mer.
Djupdyk i savannens ljud och dofter, jaktens spänning och...


Oct 22, 2021

I ett späckat avsnitt pratar vi igenom hur vi jagat sedan älgjaktsstarten den 8'e. Kristian berättar om sin första vuxna älg.
Vi pratar också med Daniel Ligné, Riksjaktvårdskonsulent vid Svenska Jägareförbundet. Bland annat älgjakten, årets björnjakt och den kommande licensjakten på Varg diskuteras. Vi...