Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 10, 2020

Fokus på pågående jaktsäsong med snack om spännande situationer och fällt vilt.

Vi pratar också med Christer Olofsson på Vrena Vilt om Livsmedelsverkets lagförslag som (om det går igenom) ger jägare möjlighet att sälja upp till 10 vildsvin om året till privatpersoner. 

Vi benar ut hur en...