Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 31, 2023

Äntligen tillbaka efter ett oavsiktligt långt "sommaruppehåll".
Vi snackar igenom sommarens jakt, bockpremiären och Eriks andjakt. 


  • Eriks premiärbock

Vi pratar med Markus Södling, Vilthandläggare vid Länsstyrelsen i Södermanland, om Naturvårdsverkets beslut tidigare i år om att delegera beslut om...