Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 27, 2018

Besök i studion av Björn Eek från Svenska Kennelklubben. Kristian har skaffat jakthund, en Wachtelvalp, och är förväntansfull och lite nervös.

Hur tränar man bäst en jakthund? Misstag? Goda vanor?

Vi pratar val av ras, och hur jakthundsbeståndet ser ut i sverige samt hur våra hundval har förändrats i och...


Sep 11, 2018

Fullt fokus på älgjakt!
Vi stämmer också av söndagens Andjakt på Sörmländska godset Björksund, dovhjortsjakten hos Ian och laddar inför en revanschjakt.
Daniel Ligné, Riksjaktvårdskonsulen på Svenska Jägarförbundet, är på besök i studion nyss hemkommen från en älgjaktsvecka norröver.
Vi pratar om...