Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 26, 2023

Erik och Kristian fångar upp Jens Gustavsson vid Jägarnas Riksförbund och snackar igenom det vi vet om dagsläget för Svinpestens härjningar i trakterna kring Fagersta. 41 konstaterat smittade vildsvin, 9000ha skall inhägnas och dramatiska effekter för boende och brikare av naturen i området. Vi pratar också...


Sep 7, 2023

Nyheten har precis kablats ut i riksmedia. Den Afrikanska Svinpesten har kommit till Sverige.
7 vildsvin har påträffats döda utanför Fagersta och prover har bekräftat att dödsorsaken är virussjukdomen Afrikansk Svinpest.
Det faktum att sjukdomen nu finns i landet får dramatiska konsekvenser för boende i...


Aug 31, 2023

Äntligen tillbaka efter ett oavsiktligt långt "sommaruppehåll".
Vi snackar igenom sommarens jakt, bockpremiären och Eriks andjakt. 


  • Eriks premiärbock

Vi pratar med Markus Södling, Vilthandläggare vid Länsstyrelsen i Södermanland, om Naturvårdsverkets beslut tidigare i år om att delegera beslut om...


Jun 21, 2023

Vi stämmer av med Peter Lander från Zodiac om uppmärksammade jaktradion  D-One BT som i samma enhet ger användaren 33MHz, 155MHz OCH digital kommunikation över 155MHz bandet. Radion klarar av att kryptera kommunikationen digitalt och går att få  färdigkonfigurerad om man köper flera enheter samtidigt...


May 20, 2023

Vi sammanfattar två fina mässdagar!