Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 21, 2023

Vi stämmer av med Peter Lander från Zodiac om uppmärksammade jaktradion  D-One BT som i samma enhet ger användaren 33MHz, 155MHz OCH digital kommunikation över 155MHz bandet. Radion klarar av att kryptera kommunikationen digitalt och går att få  färdigkonfigurerad om man köper flera enheter samtidigt...