Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 26, 2023

Erik och Kristian fångar upp Jens Gustavsson vid Jägarnas Riksförbund och snackar igenom det vi vet om dagsläget för Svinpestens härjningar i trakterna kring Fagersta. 41 konstaterat smittade vildsvin, 9000ha skall inhägnas och dramatiska effekter för boende och brikare av naturen i området. Vi pratar också...


Sep 7, 2023

Nyheten har precis kablats ut i riksmedia. Den Afrikanska Svinpesten har kommit till Sverige.
7 vildsvin har påträffats döda utanför Fagersta och prover har bekräftat att dödsorsaken är virussjukdomen Afrikansk Svinpest.
Det faktum att sjukdomen nu finns i landet får dramatiska konsekvenser för boende i...