Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 21, 2021

Efter att i förra avsnittet pratat i svepande ordalag och killgissat en del kring vad som i jaktmedia beskrivs som "förbundskaoset" som uppkom i samband med årets stämma i Svenska Jägareförbundet. Underligt nog har kontroverser och konflikter samtidigt också bubblat fram även i Jägarnas Riksförbund.
För att lyfta nivån från killgissande tar vi in förstärkning i form av en oberoende och erfaren jaktjournalist, Per Jonson. Till vardags är Per skribent vid bland annat Jaktjournalen och Jaktmarker och Fiskevatten.
Som en del av uppdraget följer Per utvecklingen kring jakten i Sverige samt även båda jägarförbunden och han hjälper oss att reda ut frågetecknen och få en djupare förståelse för problematiken.