Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 16, 2023

Vi tar direktkontakt med två extremer, 40cm snö i trakterna utanför åre och Tanzanias savann.
Snack med Filip Örnekrans på Strasser Rifles Sweden utanför Åre om nya RS 700. En "drop in" rakrepeterande Strasser kompatibel med Remington 700.
Vi tar också ett snack med Erik Nyman, direkt från Tanzania, där han...