Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 11, 2022

Patric Roman från SAKO Sverige kommer förbi och visar upp Berettas första jaktGEVÄR, rakrepetern BRX1.
En på det hela mycket angenäm bekantskap med en mängd smarta detaljer och funktioner.

 


Apr 4, 2022

Besök i studion av Daniel Ligné, riksjaktsvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet och Patric Roman från SAKO Sverige.
Vi pratar jakt i allmänhet och Naturvårdsverket och Varg i synnerhet.
Hur kan det bli så att NVV på egen hand bestämmer att 450 vargar är OK när regeringen har sagt 170-270? Vi reder ut...