Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 12, 2020

Erik kommer från jakt framgångsrik harjakt rakt in i studion.
Vi pratar hur vi bäst tar hand om våra hundvänner och justerar kosten från jakt- till eftersäsong. Patrik från PrimaDog ger tips och goda råd.
Vi pratar också med Daniel Ligné, riksjaktsvårdskonsulent vid Svenska Jägareförbundet och stämmer av...