Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 27, 2020

Vi lyfter blicken och pratar både jakt och allvar. Corona är fokus och vi stämmer av med Viltkrögaren Carl-Krister Wallberg hur hans krogverksamhet påverkas, vi pratar om hans initiativ Viltakademien och mycket mer.
Daniel Ligné på Jägareförbundet pratar utökade jakttider och detaljer i bestämmelserna kring...


Mar 6, 2020

På menyn: dvärgbandmask, radies, trikiner och mycket mer!
Besök i studion av Erik Ågren på Biträdande Stadsveterinär på SVA.
Vi pratar igenom sjukdomar i form av virus, bakterier och parasiter som kan drabba antingen jägaren, hans hund eller viltet.

Ian ringer Leica och presenterar ett knippe produktnyheter...