Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 21, 2022

Varken Erik eller Kristian har jagat i den svenska fjällvärlden och är erkänt dåligt insatta i det som brukar beskrivas som en "långdragen konflikt" om rätten att jaga och fiska i fjällvärlden mellan Samer och "vanliga" jägare.
Vi försöker bena ut vad som skett historiskt, vad motsättningarna handlar om,...


Mar 14, 2022

Vi pratar igenom Svenska Jägareförbundets utbildningssatsning på eftersökare anslutna till NVR med Jonas Markström, Eftersöks- och lydnadsinstruktör vid Svenska Jägareförbundet.
Bra satsning och bra info som gagnar landets alla trafikanter, markägare, jakträttsinnehavare och inte minst viltet.
Vi pratar...