Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 26, 2020

Vi checkar in mitt under pågående säsong och stämmer av de senaste jakterna.
Framgångar, eftersök, skadade hundar och mycket mer står på tapeten.
Väl mött!


Nov 5, 2020

Ett antal Paragraf 28-incidenter har inträffat sedan årets älgjakt startade.  Vi ringer Daniel Ligné vid Svenska Jägareförbundet och pratar igenom vad som hänt och hur jägarkåren hanterat incidenterna.
Finns risk att paragrafen missbrukas?
Kan vargarnas beteende påverkas?
Vad är status på den  Afrikanska...