Preview Mode Links will not work in preview mode

May 28, 2022

Nyss hemkommen från en av Europas största djurfodermässor får vi en inblick i vad som händer inom hundfodersbranschen både internationellt och för PrimaDog i Sverige.
Hållbarhet, etik, insektsprotein och nyheten RoghChews diskuteras.
RoughChews är en serie nyheter från PrimaDog baserad på tuggprodukter med europeisk råvara, en annars sällsynt företeelse då de flesta produkterna i kategorin produceras med kinesisk råvara.