Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 12, 2022

Vi tar ett snack med Robin Leandersson på Swarovski.
V i snackar termisk clip-onm TM35, Z6- Z8- och Kahles Helia.
Intressant inblick i en av marknadens mest välrenommerade varumärken inom kikarsikten, handkikare och spottingkikare.