Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 24, 2022

Kristian och Erik träffas en morgon och Ian ansluter på telefon.
Vi ringer också upp Daniel Ligné vid Svenska Jägareförbundet och stämmer av läget kring vildsvinsstammen och älgens välmående.
Vi pratar också om pågående varginventering och hur vargjakten 2022 har utvecklats.

Kristian har kollat upp en del av de nyheter som kommit från amerikanska mässan ShotShow 2022. Mässan pågick under inspelningen så alla nyheter hade inte släppts vid inspelningstillfället, men vi noterade att ytterligare en amerikansk rakrepeter sett dagens ljus, Bushmaster BA30.
BA30 är en rakrepeter där många av delarna är direkt kompatibla med AR-15-plattformen. På våra breddgrader är den till utseendet närmast Tikkas T3x TAC A1.