Preview Mode Links will not work in preview mode

May 20, 2023

Besök i studion av Karl-Johan Brindbergs, Jaktvårdskonsulent och Nationellt ansvarig för fältviltsarbetet.
Vi pratar igenom de olika specialiserade fröblandningar som tagits fram för att skapa viltåkrar för viltets välmående och ökad mängd insekter.
Insiktsfullt och intressant samtal om hur man som markägare och jakträttsinnehavare kan maximera en ibland bortglömd jakt- och biotopspotential.