Preview Mode Links will not work in preview mode

May 20, 2023

Vi pratar med Johanna och Per från Wehunt och Tracker om den nyligen lanserade Tracker Bark, en GPS-puck för Tracker och WeHunt som använder 4G-nätet.
Pucken är sömlöst kompatibel med båda plattformarna och användare av Tracker kan ansluta till- och bli synliga i jakter i WeHunt.