Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 24, 2021

Vi inleder detta avsnitt med att skåla för Karl Hedin och hans medåtalade som friats från alla anklagelser.
Intervju med Karl kommer inom kort.
Vi avslöjar vinnarna i vår Widforss.se-tävling där fem lyckliga vinnare får varsitt vapenfodral från widforss.se.
De lyckliga vinnarna som utsetts av Theo på Widforss.se är:
Niklas Svensson
Jon Löfgren
Anthon Alfwen
Linus Persson Lundin
Sebastian Andersson.

Vi tittar också närmare på de vapenfodral, bootbags och transporter-bags som skickats till oss från Widforss.se.
Vi gillar de kraftiga och snygga persedlarna och ser fram emot att använda dem på kommande jakter.

 
Vi pratar också om Henry Rifles justering av utformningen av sina bygelrepeters och de nya kalibrarna man erbjuder enkelskottaren H015 i. Krille är också barnsligt förtjust i tanken på en Leica Calonox Sight, mer om detta i kommande avsnitt.
Erik bjuder också på en härlig charkbricka på tunnskivad vildsvinskarré och en brödig Champagne Lombard