Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 20, 2022

Vi snackar igenom den sjutaggade vårbocken som Kristian skjutit och Eriks planer på att jaga i Tyskland till hösten.

Erik bjuder också en intet ont anande Kristian på Kråka i Gissa Djuret flankerad av Irony, en amerikansk version av Bourgogne-vinet.


Gäst i studion är också Markus Södling, Vilthandläggare vid Länsstyrelsen i Sörmland. Vi igenom Länsstyrelsens beslut att bevilja skyddsjakt på en vargindivid som uppehållit sig nära människor på flera ställen i Sörmland.

Hur går det till när beslut om skyddsjakt fattas?
Vad grundar sig beslutet på?
Vilka genomför jakten och hur går den till?

Dessa och en mängd andra frågor avhandlas.