Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 2, 2020

Erik, Ian och Kristian ger sig ut under Vildsvinsnatt, arrangerad av Svenska Jägareförbundet i Sörmland.
Målet är att få ut så många jägare som möjligt under samma natt för att effektivt skydda böndernas grödor.
På ett antal uppsamlingsplatser kan sedan viltet/köttet doneras till äldrevården. 
Ett mycket fint initiativ!
Vi berättar om tankarna inför aftonen samt hur det faktiskt gick.