Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 17, 2023

Behövs det ett avsnitt som vänder sig speciellt till tjejer som funderar på att börja jaga?
Kanske inte, men allt som är nytt och oprövat kan skapa nervositet och det tar ett tag innan man känner sig trygg och säker, vilket både Erik och Kristian vittnar om.
Att jakten är mansdominerad är ingen nyhet och det vill vi jägare ändra på. Besök i studion av Emma Olsson, en av de ansvariga bakom Jägarnas Riksförbunds satsning "Jägarinnor i Sverige", ett nätverk för jagande kvinnor.
Vi pratar vapen, käder, kängor och annat anpassat för kvinnor.
Emma berättar också om sin egen jakt och sin imponerarande jaktresa.