Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 24, 2023

Jens Gustavsson från Jägarnas Riksförbund kommer till studion för att prata om jakten.
Vilka jaktformer finns det?
Vad sker på en samling? 
Hur går det till vid utsättning?
Hur skall man agera på pass?
Hagel- och fågeljakt?
Ämnet är jättestort och vi försöker prata igenom det grundläggande.