Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 11, 2022

Patric Roman från SAKO Sverige kommer förbi och visar upp Berettas första jaktGEVÄR, rakrepetern BRX1.
En på det hela mycket angenäm bekantskap med en mängd smarta detaljer och funktioner.