Preview Mode Links will not work in preview mode

May 28, 2022

Patrik Hellström från Ammotec kommer förbi med Steyr Monobloc, en bössa som Krille gärna nämner som en favorit. Vi snackar igenom funktioner och egenheter och gillar bössans finish.

Vi pratar också CZ's nylanserade 600-serie och Haenel Jaeger NXT, en rakrepeter med miljöfokus.