Preview Mode Links will not work in preview mode

May 28, 2022

Oliver Mårtensson från Pinewood kommer förbi för att snacka jaktkläder. Vi fastnar särskilt en helt ny typ av vildsvinsbyxor avsedda att bäras under ett par vanliga byxor. Nya ullplagg med premiumfinish, hundförarväst och hållbarhet i klädindustrin är några av ämnena som dryftades.