Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 14, 2022

Erik och Kristian kopplar upp sig mot PA Åhlén, mannen bakom den framgångsrika Nordik-serien lockpipor där Nordig Roe och Nordik Predator är välkända för de flesta jägare.
Vi pratar jakt i allmänhet och lockjakt i synnerhet, kryddat med jakthistorier och skarpa tips för att lyckas med lockjakten.
Erik bjuder på en mustig Crianza till en tallrik välkomponerade smaker med mufflon i centrum.