Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 12, 2020

Erik berättar om första jaktupplevelsen med nya kipplaufen, Blaser K95, en fin årsgris :
Vi tar kontakt med Karl Hedin för en uppdatering av läget i vad som kallas "Västmanlandsfallet".
Kommer åklagaren att väcka åtal? Vad tror Karl om utfallet? Vad är Lex Hedin och kommer Karl att kunna jaga i höst?
Svaren finns i podden!

Vi pratar också med Erik Lakomaa, ekonom och forskare och aktiv vapenjuridisk debattör.
Vi fokuserar på Regeringsens vapenförslag och pratar igenom ändringar och eventuella kommande juridiska problemställningar.
Hur går det med att licensbefria ljuddämpare?
Är jägare likställda terrorister då vapenbrott juridiskt oftast inte gör skillnad på den som innehar vapenlicens och den som innehar vapen helt illegalt?

Väl mött!