Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 12, 2022

Vi tar ett snack med ASStenberg som driver UAS Intelligence Sweden, ett företag som med hjälp av drönare utför en mängd olika foto- film- och analystjänster samt även utbildar drönarpiloter.
En spännande insikt i en teknisk värld med stor potential.