Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 14, 2023

Ny miniserie från SkitJakt!
Tillsammans med PrimaDog's Patrik Tengdelius och Ewa Ekfeldt från Svenska Kennelklubben skall vi titta närmare på och prata mer om hundjakten i Sverige. Hur använder vi våra jakthundar? Vilka jaktformer finns och vilka raser är lämpliga för vilka jaktformer? 
I första avsnittet är fokus på de stora och inledande frågorna. Hur går man till väga för att skaffa jakthund och vilka saker är viktiga att väga in? Genetik, uppfödare, beteende, träning och mycket mer står i fokus.