Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 21, 2022

Varken Erik eller Kristian har jagat i den svenska fjällvärlden och är erkänt dåligt insatta i det som brukar beskrivas som en "långdragen konflikt" om rätten att jaga och fiska i fjällvärlden mellan Samer och "vanliga" jägare.
Vi försöker bena ut vad som skett historiskt, vad motsättningarna handlar om, vad HD's dom i det s.k. Girjasmålet innebär och varför en ny Renskötsellag behövs.
Vi kopplar upp Ingemar Blind, ordförande för Girjas Sameby och Hans Geibrink, Jaktvårdskonsulent vid Svenska Jägareförbundet, Västerbotten.

God lyssning och SkitJakt!