Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 17, 2022

Kristian stämmer av med Erik Lakomaa kring implementeringen av EU's Vapendirektiv.
Efter att lagda förslag på Implementering röstats ned två gånger är nu ett tredje förslag ute på remissrunda.
Vi pratar igenom hur förslaget just nu ser ut och vilka förändringar vi hoppas på då förslaget finaliseras.
Bland annat kan implementeringen påverka:

  • Magasin. Vem får inneha magasin? Hur får magasinet vara beskaffat och när blir det ett brott att inneha ett magasin utan tillstånd?
  • Historiska Vapen. Skall de behöva märkas med serienummer och potentiellt förlora sitt värde?

Det politiska landskapet kan påverka hur det slutliga förslaget är utformat och tips finns i avsnittet hur man kan påverka.