Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 26, 2020

Vi checkar in mitt under pågående säsong och stämmer av de senaste jakterna.
Framgångar, eftersök, skadade hundar och mycket mer står på tapeten.
Väl mött!