Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 28, 2021

Ett långt samtal med Erik Nyman, PH vid Chem Chem Safaris och med en bred erfarenhet av att guida både naturturister och jägare i stora delar av Afrika.
Samtalet handlar om från hur elefant egentligen smakar, tjuvskytte, förkastlig hägnjakt och mycket mer.
Djupdyk i savannens ljud och dofter, jaktens spänning och de fysiska strapatserna när Erik berättar om sitt eget förhållande till Afrika, jakten och mycket mer.