Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 13, 2018

Bockjaktsspecial

I det här avsnittet pratar vi om den stundande bockjakten med Thomas Ekberg och stämmer av med Ulrika Karlsson Arne hur det känns efter den intensiva Extreme Huntress-veckan i Texas.
Ian har med sig en kontroversiell bössa och vi diskuterar vapens utseende kontra funktion och Erik bjuder på en högtflygande "Gissa Djuret" med ett smarikt rött vin som ackompanjemang.