Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 9, 2018

2018 års första avsnitt!
Besök i studion av Daniel Ligné, Riksjaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet.
Kan jakt med pil och båge bli verklighet i Sverige? Jägareförbundet vill det.
Vi pratar bågjakt och innebörden av Jägareförbundets bågjaktsförslag. Vad krävs av jägaren? Hur skall bågen vara beskaffad? Krävs licens?
Daniel reder ut begreppen.
Dessutom smakar vi en svenska vinterklassiker.
Välkommen!