Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 6, 2017

Skitjakt är en podcast om jakt för dig som jagar.
Huvudfokus är jakt, men vi pratar också om utrustning och tillagning av det fällda viltet.

Huvudmedverkande är:

Kristian Bartos, reklamman samt relativt nybakad jägare.

Erik Olofsson, jägare sedan barnsben och välkänd Sörmlandskrögare med fokus på vilt och närodlat.

Ian Abrahamson, erfaren jägare och Jakt- och vapenhandlare.

Avsnitt #1 Introduktion

Presentation av Programledarna, deras erfarenheter och jaktvanor.
Hur förbereder man sig inför jaktsäsongen?
Vi diskuterar skyttefärdigheter, underhåll av vapen samt lämplig utrustning och trender.

Bock- och Dovhjortsjakt och mycket mer.