Preview Mode Links will not work in preview mode

May 27, 2022

Vi hittade en kul nyhet på mässan, en rakrepeter som på många sätt är bekant, men på några punkter nyskapande och innovativ.
Vi tog ett snack med Joachim Skytt, inköpare på Frisport.
Tyska tillverkaren Jakele som genom åren gjort sig kända som tillverkare av jakt- och skyttetillbehör, men som nu lanserat en helt egendesignat bössa.
Mycket rolig bekantskap!