Preview Mode Links will not work in preview mode

May 27, 2022

Vi tar ett snack med Tomas Ekberg och stämmer av läget för Föreningen Sveriges Jägare. Dessutom pratar vi om senaste tidens besked om vargstammen och vad som kan vara en trolig utveckling framåt. Dessutom snackar vi vårbocksjakt, minskande vildsvinsstammar och mer.