Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 12, 2022

Besök i studion av Claes Åkerskog, ordförande i Svenska Jägareförbundet Jönköping Norra.
Claes utmanade oss direkt vid ankomst att komma och skjuta björnpasset, vilket vi gjorde.
Första gången för Kristian och lände sen för Erik. Resultatet var långt ifrån perfekt, men det finns potential till förbättring.
Vi pratar viltstammar, vargens påverkan, björn- och bockjakt samt innehåll i vapenskåpen.