Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 26, 2021

Vi gratulerar Karl till den friande domen och pratar igenom vad som hänt, hur framtiden ser ut samt vilka alternativ som finns framåt gällande överklagan, skadestånd och mycket mer.