Preview Mode Links will not work in preview mode

May 31, 2019

Besök i podstudion av Johanna och Sophie från WeHunt.
Vi går igenom nyheterna som presenteras under ELMIA:

* Ny GPS-puck

* Garmin-koppling direkt mot WeHunt

* Viltrapport för större skötselområden.