Preview Mode Links will not work in preview mode

May 31, 2019

Podden har flyttat hemifrån och landat i Media Corner på Elmia Game Fair 2019.
Vi träffar profiler i jaktbranschen, klämmer och känner på nya produkter. I detta första avsnitt stämmer vi av med Ulrika Karlsson-Arne, hjärnan bakom Media Corner.