Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 2, 2019

Vi tar pulsen på Facebooks mest kontroversielle jaktprofil, Magnus Ven Pettersson. Vi ställer frågan om han är asshole eller konstruktiv debattör och hur nära vi är fullskaligt krig med Norge.
En kul stund med en trevlig prick :)