Preview Mode Links will not work in preview mode

May 20, 2023

Vi tar tempen på Anders Dahlenius på Jägarnas Riksförbund.
Hur har han upplevt mässan hittills, vad är besökarna intresserade av, vilka frågor kommer och hur ser han på framtidens för jakten och sveriges jägare.